Objectiu Erasmus+ assolit!

Educació, SmileUrbo

Durant el mes de març, hem completat el projecte Erasmus+ que havíem iniciat al setembre de 2014, en col·laboració amb la fundació polonesa Innowatorium. L’objectiu del projecte era impulsar la participació activa dels joves en democràcia, a través d’una eina innovadora com el joc SmileUrbo.

Entre les accions que hem desenvolupat, destaquen la traducció i adaptació del joc (originalment en català) a tres idiomes (castellà, anglès i polonès); el disseny i programació del nou Panell del Formador, un espai intuïtiu i accessible que incorpora tot el necessari per organitzar una partida i gestionar equips; i l’elaboració d’un Manual del Formador.

Aquest document, també en tres idiomes, ha estat escrit per un grup d’especialistes en dinàmiques de joc aplicades a la formació, seguint la metodologia Train the Trainers (Formació de Formadors). El seu propòsit principal és proporcionar una base de coneixements sobre com emprar SmileUrbo en un procés educatiu, així com adaptar-lo a tallers més específics per treballar temàtiques com la negociació, la democràcia, la comunicació interpersonal, el desenvolupament sostenible, la gestió del temps o el capital social.

Paral·lelament, al llarg d’aquest any i mig, s’han realitzat activitats de difusió del joc en diferents ciutats de Polònia i Espanya. En total, unes 300 persones d’àmbits com l’administració pública, la universitat o el tercer sector han participat en alguna partida o presentació al llarg del projecte Erasmus+.

Erasmus+ és un programa de la Unió Europea per als àmbits de l’educació, la joventut i l’esport, que es desenvolupa al llarg del període 2014-2020. La seva missió és millorar les qualificacions i l’ocupació, així com modernitzar l’educació, la formació i el treball juvenil.