Valor afegit

Perquè hi ha una altra manera d’aprendre ‘mates’

Educació, Innovació social, Smilemundo

Hem començat a treballar en un projecte amb el qual volem transformar l’ensenyament de les matemàtiques a les escoles d’educació primària europees. Valor afegit, una iniciativa que compartim amb la Fundació Escola amb Classe (Polònia), Universal Learning Systems (Irlanda) i NHL Stenden University of Applied Sciences (Holanda), té com a objectiu fonamental reorientar la manera com aquesta matèria s’ha impartit tradicionalment, allunyant-la del seu enfocament més teòric i abstracte, per acostar-la als fenòmens quotidians del dia a dia.

El projecte, que compta amb el finançament del Programa Erasmus+ de la Unió Europea, parteix de la idea que les matemàtiques no poden entendre’s com una realitat independent del que passa més enllà dels murs de l’escola, sinó que han de servir bàsicament per resoldre problemes de la vida real. Així, Valor afegit pretén aportar eines als educadors perquè puguin ensenyar la matèria d’una manera més integrada i connectada amb les qüestions locals i globals que afecten la societat.

Amb l’ajuda i l’assessorament d’un equip de mestres i experts, es desenvoluparan un conjunt de temes per a l’educació primària que incorporin idees sobre de quina manera podrien aplicar-se des d’un punt de vista pràctic. Com a material complementari, crearem també una sèrie de cartells que mostraran científics, descobridors i empresaris que van canviar les nostres vides gràcies a les matemàtiques.

El projecte es dirigeix principalment a professors de matemàtiques, però també als d’altres matèries disposats a participar en projectes interdisciplinaris, sobretot de l’àrea STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques).

En darrera instància, Valor afegit també vol modificar l’estereotip de professor de matemàtiques: esperem, així, iniciar un debat sobre el paper actual que hauria d’exercir el docent per guiar els estudiants en un món modern i complex.

El projecte preveu utilitzar aquestes eines en els quatre països dels participants, concretament a 25 escoles, involucrant-hi com a mínim 50 professors i 500 estudiants.