Les matemàtiques són considerades encara per molts estud">

Matemàtiques amb sentit

Educació

Les matemàtiques són considerades encara per molts estudiants una assignatura difícil i poc vinculada a la realitat, tot i que paradoxalment considerem que haurien de servir-nos per resoldre problemes, sobretot problemes de la vida quotidiana.

Actualment, estem treballant en el projecte europeu Added Value (Valor afegit), en una aliança europea amb organitzacions de Polònia, Irlanda i Holanda, amb l’objectiu comú de crear canvis innovadors en l’ensenyament de les matemàtiques a l’escola primària.

Per a la realització d’aquest projecte, hem creat un focus group amb mestres i experts tant d’escoles públiques com de concertades i privades, i amb estils pedagògics molt diversos, des d’enfocaments més tradicionals a d’altres més alternatius, com les escoles Waldorf i Montessori.

El primer problema amb què topem a l’hora d’ensenyar matemàtiques és la complexitat que suposa entendre-les, que no és poca. Continua sent una assignatura abstracta que, en bona part, genera frustració i dificultats entre molts estudiants. No obstant, existeixen solucions a aquest problema: el 100% del focus group que ha col·laborat en aquesta investigació  coincideix en la importància d’utilitzar materials visuals i manipulables, sempre previs a l’aprenentatge abstracte (tot al contrari d’aquells exercicis que ens feien fer quan érem petits, amb pures fórmules escrites).

A Catalunya, destaquem la contribució d’Anton Aubanell i Maria Antonia Canals, amb una extensa recopilació de materials manipulables. D’altra banda, ens trobem amb eines com la GeoGebra, un recurs digital innovador que ens obre un món infinit de possibilitats per facilitar una comprensió de les matemàtiques ràpida i visual.

Un segon problema és la dificultat de molts mestres tenen per relacionar les matemàtiques amb altres àrees de la vida: expliquen les matemàtiques només amb matemàtiques. Però també aquest problema pot solucionar-se: cada vegada més, observem una creixent tendència a relacionar-les amb altres disciplines, com la història, la música, el moviment, la cuina, la llengua, l’art i un llarg i esperançador etcètera. En aquesta línia transdisciplinària, destaquem l’enorme tasca divulgativa de Claudi Alsina, que ha format part del nostre focus group i que ens sorprèn amb llibres com Mates chef. Un sofrito de números y formas para chefs y gourmets i Geometría para Turistas. Una guía para disfrutar de 125 maravillas mundiales y descubrir muchas más, d’entre el centenar de publicacions que ha escrit sobre les matemàtiques.

El darrer problema és potser el que ens planteja un repte més gran: donar a l’ensenyament de les matemàtiques un sentit de cara als alumnes; això és, mostrar-los la seva utilitat per a la vida quotidiana. De fet, el 50% dels mestres que hem entrevistat ens ha comentat que, tot i emprar metodologies visuals i manipulables, històries o jocs, la pregunta més repetida a classe continua sent: “I això, per què ho hem d’estudiar?”. En aquest sentit, destaquem la importància de treballar amb situacions i problemes reals de la vida diària, que ajudin a apropar la matèria als alumnes.

El passat mes de juny, vam acollir a Barcelona les tres organitzacions amb què treballem en aquest projecte, per conèixer-nos millor i continuar col·laborant plegats. Vam posar en comú les investigacions que cada part havia desenvolupat al seu respectiu país, trobant aspectes en comú, com la necessitat d’utilitzar materials manipulables i visuals, i alhora desafiants per als alumnes i fàcilment connectats a la vida quotidiana. Així mateix, vam iniciar el treball de conceptualització del tool-kit que s’elaborarà al final del projecte.

Amb aquesta trobada internacional, hem estrenat oficialment la nova seu de Smilemundo, situada al cor del barri del Poble Sec de Barcelona, que va acollir càlidament i durant una setmana els catorze participants vinguts des d’Irlanda, Holanda i Polònia.