La narració digital en l’ensenyament de la història

Educació

Què és la narració digital? En poques paraules, la narració digital és l’ús d’eines digitals per a preparar i compartir continguts narratius. És un enfocament que s’utilitza cada vegada més, tant per a ús comercial com per a ús no-comercial, no només en l’ensenyament, sinó també en els mitjans de comunicació o en la promoció de productes.

Cada vegada hi ha més eines gratuïtes o parcialment gratuïtes. Un gran exemple d’això és el generador de línies del temps desenvolupat conjuntament per Google i el Museu Britànic. L’aplicació TikiToki, desenvolupada gràcies a aquesta col·laboració, permet crear línies del temps interactives i animades i està disponible gratuïtament.

La narració digital forma part d’un fenomen molt més ampli: les solucions sense codi. Es tracta de crear solucions digitals sense haver d’aprendre a programar i amb relativament poc esforç. Una cosa que abans només estava a l’abast dels programadors ara ho poden fer persones expertes en el seu camp, però que no saben gens de programació.

Aquest fenomen ha rebut una acceleració addicional com a resultat de la popularització de les solucions informàtiques basades en IA. Avui dia, les aplicacions basades en IA s’utilitzen àmpliament amb finalitats comercials, fins i tot per a la creació de continguts narratius. I no es tracta només de continguts generats per Xat GPT o motors de cerca de millor rendiment. Avui tenim la possibilitat de crear fàcilment imatges i dibuixos a partir d’una descripció, generar una veu a partir d’un text o fins i tot antedatar imatges estàtiques. Un exemple d’aquesta última aplicació és un retrat animat de Cyprian Kamil Norwid, poeta polonès que va viure en el segle XIX, explicant la història de la seva vida i obra. La preparació d’una animació d’aquest tipus sembla complicada i requereix una gran competència digital. Entretant, una pel·lícula similar pot preparar-se en 2-3 hores després d’una breu formació.

El potencial per a utilitzar aquest enfocament en l’ensenyament, especialment en l’ensenyament de la història, és bastant obvi, però reunim els arguments.

 

Per què utilitzar la narració digital?

En primer lloc, tots sabem que els i les adolescents d’avui dia consumeixen la informació i assimilen els coneixements de manera diferent. Limitar-nos a una conferència tradicional seria, per tant, ineficaç. Això és especialment aplicable en el cas de l’alumnat al qual no l’apassiona la història. Per raons similars, fa temps que utilitzem suports visuals i audiovisuals. Per tant, val la pena considerar la narració digital com una extensió de les solucions tècniques que utilitzem en l’ensenyament.

En segon lloc, per raons que la pandèmia del COVID-19 ens ha fet veure, utilitzarem cada vegada més l’ensenyament a distància, inclòs l’ensenyament híbrid. No només vol dir que fins i tot la lliçó més interessant, impartida a través de Zoom o MS Teams serà molt menys eficaç que una en directe. Cada vegada més, ens trobarem amb situacions en les quals el treball independent dels estudiants sigui de facto educació híbrida. I l’ús de continguts narratius digitals ben elaborats és una gran alternativa a la lectura de llibres de text escolars.

En tercer lloc, la forma de narració en la narrativa digital és similar a la forma de presentació de continguts en els mitjans socials, que ara és un entorn natural perquè els joves es comuniquin. Una vegada més, existeix l’oportunitat que l’educació sigui més eficaç, especialment per a aquells estudiants que no estan molt interessats en el tema.

Finalment, però no menys important, està l’oportunitat. El desenvolupament cada vegada més ràpid de solucions digitals per a la comunicació i l’educació també ha fet que cada vegada més d’elles estiguin disponibles de manera gratuïta. Nosaltres mateixos podem crear continguts més atractius amb relativament poc esforç i de manera gratuïta. Seria una pena no aprofitar aquestes oportunitats en l’educació.

Per descomptat, la preparació de continguts digitals requereix temps, sobretot per a dominar l’ús de les aplicacions utilitzades. Val la pena començar per petits passos. Primer, utilitzant en les nostres classes continguts preparats per altres autors en la fórmula de narració digital. Després, podem seleccionar entre un amplíssim ventall d’aplicacions i programes gratuïts aquells que millor s’adaptin al nostre estil d’ensenyament i intentar preparar materials senzills amb ells. El curs “Com crear continguts digital historytelling?”, desenvolupat en el marc del projecte Digital Historytelling, pot ajudar a trobar una eina d’aquest tipus, ja que ofereix una visió global de les aplicacions de narració digital. La majoria de les solucions digitals per a ús educatiu compten amb tutorials didàctics molt desenvolupats.

No obstant això, cal tenir en compte que no s’han de traslladar directament els nostres hàbits d’ús tradicional de les formes de narració. Les línies de temps digitals són un bon exemple d’això. Estem acostumats al fet que la línia de temps que s’utilitza en l’educació sigui, en general, molt sintètica. D’altra banda, l’avantatge de les solucions digitals, és que un material al mateix temps pot ser molt sintètic i proporcionar informació per a aprofundir en el coneixement. A més, és molt més fàcil presentar no sols el caràcter lineal del procés històric, sinó també les relacions entre els fenòmens que es produeixen en diferents àmbits de la vida social.

El potencial que crea la narració digital en l’educació és enorme i seria una pena no utilitzar-lo en l’ensenyament de la història. El que és interessant i digne d’esment és que, encara que l’alumnat domina la comunicació digital molt millor que les generacions grans, moltes de les eines utilitzades en la narració digital els resulten desconegudes. Per tant, és bastant fàcil que s’impliquin a aprendre a utilitzar-les junts.

 

Autor: Rafał Szymczak – Expert polonès en el camp de Data Storytelling, Business Intelligence i consultoria de comunicació. Compta amb més de 25 anys d’experiència en consultoria de comunicació, gestió de projectes, anàlisis de dades qualitatives i quantitatives i formació. En els últims 10 anys ha desenvolupat les seves competències en l’àmbit de l’anàlisi de dades i la comunicació mitjançant eines digitals i imparteix formació en aquest camp.

Aquest article s’ha elaborat en el marc del programa Història Digital de la Fundació Escola amb Classe, en col·laboració amb l’Associació Smilemundo i la Fundació Rei Balduino, amb finançament del programa Erasmus+ de la Comissió Europea.