Història contemporània i desinformació: els nostres focus educatius per al 2023

Educació

Hem començat el nou curs amb dos projectes apassionants que ens permetran oferir una continuïtat a tot el treball educatiu que hem vingut desenvolupant en els darrers anys.

El primer d’ells, Històries invisibles, compta amb el finançament del programa europeu Erasmus+ i el realitzarem en col·laboració amb les organitzacions sòcies amb les quals estem elaborant actualment el projecte DIGHIST: la Fundació Escola amb Classe (Polònia) i la Fundació Rei Balduí (Bèlgica).

Al igual que en aquest, l’objectiu del nou projecte és dissenyar i crear un conjunt de materials educatius dirigits al professorat d’Història i Ciències Socials de secundària. El focus temàtic seran ara els processos migratoris.

Volem exposar com les migracions formen part intrínseca de l’ADN del continent europeu, ja que gairebé totes les persones europees són migrants o descendents de migrants. Pensem que els majors reptes del nostre temps -el canvi climàtic o la seguretat energètica- no es poden abordar des d’una perspectiva exclusivament nacional, sino que aquesta ha de ser per força global. En última instància, amb aquests materials pretenem fomentar l’esperit crític i solidari de la joventut europea.

El treball coordinat de les tres entitats, per tant, tindrà com a resultat la creació, testeig i difusió d’un nou enfocament en l’ensenyament de les migracions europees. La Caixa d’Eines Educatives per a la Migració, disponible en cinc idiomes, constarà d’eines i continguts innovadors per reforçar dintre de l’aula la reflexió sobre una temàtica que habitualment ha estat infrarepresentada en l’ensenyament.


Contra la desinformació, més innovació

El segon dels projectes que iniciem aquesta tardor és FAKE kNOw MORE. S’emmarca dins del programa European Media and Information Fund de la Unió Europea i ens hi acompanyen la Fundació Escola amb Classe (Polònia), com a organització líder, i tres associacions més: AdFaber (Romania), FakeScape (República Txeca) i Demagog (Polònia).

Treballarem directament amb personal educador de centres terapèutics, centres comunitaris, entorns educatius informals i escoles, i els dotarem de materials i eines formatives per treballar amb joves en situació de vulnerabilitat.

L’objectiu principal serà conscienciar sobre com les emocions, el vocabulari i les experiències personals creen un biaix intern que pot fer-nos més vulnerables a les notícies falses.