Juego SmileUrbo UB

Futurs educadors socials descobreixen SmileUrbo

Educació, SmileUrbo

El passat mes de maig, uns 30 alumnes del grau d’Educació Social de la Universitat de Barcelona van participar en un taller educatiu basat en el joc SmileUrbo. La jornada va tenir lloc en el marc pràctic de l’assignatura ‘Educació per al Desenvolupament i la Cooperació’, que cursen els estudiants de l’últim curs d’aquest grau superior. L’objectiu era que els joves poguessin experimentar en primera persona els problemes de les comunitats en vies de desenvolupament i, a través dels reptes que proposa el joc, haguessin de buscar solucions a nivell comunitari per aconseguir un desenvolupament humà, econòmic i ambiental sostenible.

El taller va comptar amb la dinamització per part de membres de l’associació Smilemundo, impulsora del joc, i de l’associació Frikigames, entitat que promou la cultura del joc com a eina d’inclusió social. Després de la jornada, els participants es van mostrar molt satisfets per la formació rebuda i van valorar positivament el joc SmileUrbo (una mitjana de 8,5 punts sobre 10).

Entre les principals habilitats que els estudiants van assenyalar haver millorat amb aquest taller, destaquen la negociació (52%), la presa de decisions (76%) i el treball en equip (47%). Aquestes són algunes de les seves respostes davant la pregunta “Quins són els punts forts de SmileUrbo?”:

“Haver de treballar en equip per aconseguir uns objectius. Aprendre a cedir al mateix temps que un lluita pels seus interessos individuals. És molt divertit”.

“El treball en equip que s’hi crea i haver de defensar el rol que et toca, encara que no t’agradi”.

“Les reflexions que en vas extraient, a mesura que van passant les rondes”.

“Posar a prova les habilitats de treballar en equip de manera activa i prendre consciència de les conseqüències comunitàries i personals de les pròpies eleccions”.