Juego SmileUrbo

El joc SmileUrbo, més accessible per als educadors europeus

Educació, SmileUrbo

Erasmus+ és un programa de la Unió Europea per als àmbits de l’educació, la joventut i l’esport, que es desenvoluparà al llarg del període 2014-2020. Aquesta iniciativa té com a principal objectiu millorar les qualificacions i l’ocupabilitat, així com modernitzar l’educació, la formació i el treball juvenil.

Una de les línies d’actuació estratègiques d’Erasmus+ se centra a recolzar associacions que fomentin la participació ciutadana i la seva confluència en l’àmbit educatiu. En aquesta direcció se situa el projecte coordinat per Smilemundo, que pretén estimular la participació activa dels joves en democràcia, a partir d’una eina formativa innovadora com SmileUrbo.

SmileUrbo és un joc interactiu de simulació dissenyat perquè els jugadors aprenguin a gestionar, individualment i en grup, els reptes del món real. Mitjançant la participació en grup i la presa de decisions, s’aprèn sobre comunicació, resolució de conflictes, gestió del temps i negociació.

Una col·laboració entre Espanya i Polònia

El projecte va començar al setembre del passat any i es preveu que finalitzi al gener de 2016. Per dur-ho a terme, Smilemundo compta amb la col·laboració de la Fundació Innowatorium, organització polonesa amb una àmplia trajectòria en el terreny de la innovació educativa.

Actualment, ambdues entitats treballen en la millora de l’accessibilitat de SmileUrbo i en el desenvolupament de materials destinats a formadors. Concretament, el joc s’està traduint del català al castellà, anglès i polonès, amb l’objectiu d’ampliar el nombre potencial d’usuaris en diferents països. Paral·lelament, s’estan elaborant manuals a partir de la metodologia ‘Train the Trainers’, que permetran als educadors incrementar i perfeccionar les seves pròpies capacitats a l’hora de dinamitzar sessions del joc, i una plataforma online.

A dia d’avui, més de 150 persones han jugat a SmileUrbo i es preveu que uns 180 més ho puguin fer dins d’aquest programa Erasmus+.